SEMINAR: Hvordan lykkes som norsk scenekunstner ute i verden? (EN)

Diskusjon og drøfting med akademikere, utøvere og publikum

Foto: Trude Eng

Foto: Trude Eng

Guest.jpg

FREDAG 23. SEPTEMBER 16:00
Festivalbaren

Hvordan får man internasjonalt gjennomslag?

Forfatter Alf van der Hagen er debattleder når scenekunstnere som har fått internasjonalt gjennombrudd deler sine erfaringer, og internasjonale bransjefolk forteller hva de ser etter. Hva må til for å lykkes som kunstner i utlandet?

I seminarets første del møter du dramatikerne Arne Lygre, Fredrik Brattberg og scenekunstner Lisa Lie, som alle på hvert sitt vis har fått, eller er i ferd med å få, et internasjonalt gjennomslag. De snakker med nøkkelpersoner bak deres suksess: regissør Stephane Braunschweig, instruktør Jack Tarlton og Ricarda Ciontos, leder av Nordwindfestivalen.

I seminarets andre del møter du nøkkelpersoner som arbeider med å fremme norske kunstnere i utlandet. De er virkemiddelapparatet som jobber med internasjonal promotering av kunstnere i scenekunstbransjen: Norwegian Arts Abroad/NORLA, Therese Wagle Bazard Ambassaderåd i Paris.

Et samarbeid mellom Ibsenfestivalen, Danse- og teatersentrum (DTS), NORLA, Music Norway, Norsk Filminstitutt, DOGA og OCA Norwegian Craft, Norwegian Arts Abroad. Støttet av Den Norske Ambassaden i Tyskland, Frankrike og England.