Verdens største teaterpris

Verdens største teaterpris deles ut under Ibsenfestivalen 2016.  

Den internasjonale Ibsenprisen ble etablert i 2007 og tildeles annethvert år. Prisen anses som en av verdens mest prestisjefylte teaterpriser.

Vinneren annonseres annethvert år i mars og vinnerseremonien finner sted under Den internasjonale Ibsenfestivalen på Nationaltheatret. Prisvinneren mottar 2,5 millioner norske kroner som finansieres av Den norske stat og Kulturdepartementet. 

Komiteen for Den internasjonale Ibsenprisen består av syv ledende personer innen teater som er oppnevnt av det norske kulturdepartementet. 

Tidligere vinnere av prisen inkluderer Peter Brook, Ariane Mnouchkine, Jon Fosse, Heiner Goebbels og Peter Handke

Komitéleder Per Boye Hansen og prisvinner Tim Etchells under offentliggjøringen i Oslo  18. mars. Foto: Øyvind Eide. 

Komitéleder Per Boye Hansen og prisvinner Tim Etchells under offentliggjøringen i Oslo  18. mars. Foto: Øyvind Eide. 

Årets Ibsenprisvinner Forced Entertainment

Årets Ibsenprisvinner Forced Entertainment

Sprenger grenser for hva teatret kan være!

Opplev vinneren av Den internasjonale Ibsenprisen 2016!

Årets Ibsenpris-vinner er den nyskapende britiske teatergruppen Forced Entertainment. Under Ibsenfestivalen viser de tre produksjoner.

– Forced Entertainment tar teaterets rolle i samfunnet på største alvor. De fornyer og utfordrer teatret og anerkjenner og utnytter kraften som ligger i denne kunstformen, sier Den internasjonale Ibsenprisens jury om årets
prisvinner, teatergruppen Forced Entertainment.

Forced Entertainment ble etablert av Tim Etchells i Sheffield i 1984, og
teatergruppen har siden blitt kjent for sin grensesprengende og
sjangeroverskridende tilnærming til teater. De har gjort seg spesielt bemerket
innen performance-teater, men har senere også utforsket mulighetene som
ligger i video og digitale plattformer.

– Alt vårt arbeid nærmer seg spørsmålet om hva teater kan være nå, hvordan det
kan snakke nå og hvordan det kan få kontakt med publikum nå. For oss er teatret alltid en slags forhandling, noe som baserer seg på det direkte møtet og
potensialet for samtale og debatt, sier Forced Entertainments grunnlegger,
Tim Etchells.

 

Alt vårt arbeid nærmer seg spørsmålet om hva teater kan være nå, hvordan det kan snakke nå og hvordan det kan få kontakt med publikum nå…
— Tim Etchells, Forced Entertainments grunnlegger

Forced Entertainment spiller fire forestillinger i Oslo under Ibsenfestivalen: