Ibsen Award symposium

This is How it's Going to Work: The Theatre of Forced Entertainment

Foto: Gisle Bjørnebye

Foto: Gisle Bjørnebye

 

24. SEPTEMBER, 10:00–14:45
Nationaltheatret, Hovedscenen

Billetter: 100 NOK, inkludert kaffe og lunsj. 

Kurator for symposiet: Therese Bjørneboe, teaterkritiker og redaktør for Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift

Velkommen til symposium om det britiske performance-kompaniet Forced Entertain­ment, vinneren av Den inter­nasjonale Ibsenprisen 2016. 

Forced Entertainment er kjent for å teste teatrets grenser og for å utforske forholdet mellom performance, spill og virkelig­het. Kompaniet ønsker både å underholde og noen ganger forvirre publi­kum og betrakter live-aspek­tet som avgjørende for å gjøre teatret til et politisk rom for møter og utveksling. Absurd, komisk, melankolsk og tragisk er betegnelser som ofte blir brukt om kompaniets arbeider. Og ifølge Ibsenprisens jury preges av arbeidene av en dypt seriøs holdning til teatrets rolle i samfunnet.

Forced Entertainment utvikler forestillingene kol­lektivt, stort sett uten ferdig tekst, gjennom improvisasjon eller devising.

På symposiet samtaler Tim Etchells, kompaniets kunstne­riske leder, med forfatter og professor Adrian Heathfield. Joe Kelleher, professor ved University of Roehampton, Séverine Ruseth Penketh fra Université de Stendahl i Grenoble og Sara Jane Bailes fra Performance Studies ved University of Sussex, vil belyse arbeidene til Forced Entertainment gjennom egen forskning.

Symposiet vil avsluttes med en diskusjon hvor akademiske og praktiske perspektiver knyttes sammen, og med deltagelse av kompaniets skuespillere.

Moderator: Dr. Camilla Eeg-Tverbakk, frilans dramaturg og førsteamanuensis ved Høg­skolen i Østfold/ Akademi for scenekunst.