Foredrag med Baba Israel

Byens egen cypher: Teater og fellesskapsritualer

Guest.jpg

6. SEPTEMBER kl. 20.00
Dramatikkens hus

Om hiphopteaterets rolle og plass i Norge og i verden. 

Teater er forankret i historiefortelleren og i urgamle folkelige ritualer knyttet til fellesskap og samfunn. Over tid har det skjedd en endring og teateret har blitt mer formelt og forbeholdt eliten. Teater i dag reflekterer ofte ikke mangfoldet i den moderne byen, verken når det gjelder utøvere, innhold eller publikum. 

Mange radikale strømninger har utfordret dette paradigme: fra Augusto Boals De undertryktes teater til playbackteater, fra Grotowski til The Living Theatre. De har alle vært ute etter å forandre teatret og å finne tilbake til det rituelle. I USA har «The Black Arts»-bevegelsen utfordret det vestlige teatret og gitt liv til nye former og retninger. 

Hiphopteater er en sammensmeltning av hiphop – en dynamisk, tverrfaglig kultur – og et mangfoldig og variert utvalg av teatrale påvirkninger. Hvordan påvirker hiphopteater samfunnet, og hva er vårt forhold både til det tradisjonelle og arven etter radikale kunstbevegelser? 

Sammen med dramaturg Matilde Holdhus vil Baba Israel utforske disse spørsmålene rundt hiphopteaterets rolle og plass i Norge og i verden.

 

FOREDRAGSHOLDER
Baba Israel

Baba Israel er en anerkjent amerikansk hiphopartist fra New York. Han er rapper, spoken word-artist og en ettertraktet kurs- og foredragsholder.